przelewy

nr rachunku bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A. IO Toruń

67 1090 1506 0000 0001 2219 2200